• img

  Àbiòtic

  Gestió de xarxes d’aigua.

 • img

  Àbiòtic

  Gestió ambiental.

 • img

  Àbiòtic

  Energies renovables.

millorant l'ús dels recursos de la terra*
img

Invertim en ciutats més saludables

L’aigua és un servei essencial i alhora un recurs escàs. Des d’ÀBIÒTIC es vetlla per assegurar la captació, el tractament, la distribució i el subministrament d’aigua potable de qualitat.

Llegeix més
Terminis d'execució01

La experiència dels treballadors i una planificació detallada de les feines, així com la proximitat, és un dels factors clau que permet garantir els terminis d’execució.

Servei personalitzat al client 02

S’ofereixen els serveis que millor s'adeqüen a les necessitats reals del client, fent que cada client es senti especial, accentuant un tracte amigable i de confiança i, sobretot, exposant al client la solució més òptima en el seu cas.

Proximitat amb el client i tracte més proper 03

Atès que a Andorra no hi ha moltes consultories d'aquest tipus, ens diferenciem de la majoria dels nostres competidors en la proximitat geogràfica amb els nostres clients.