Energies renovables

1. BIOMASSA TERMOSUN

La bioenergia o energia de biomassa és un tipus d’energia renovable procedent de l’aprofitament de la matèria orgànica i industrial formada en algun procés biològic o mecànic , generalment , de les substàncies que constitueixen els éssers vius (plantes ,animals ,entre d’altres) , o les seves restes i residus . L’aprofitament de l’energia de la biomassa es fa directament (per exemple, per combustió), o per transformació en altres substàncies que poden ser aprofitades més tard com a combustibles.

En el seu més estricte sentit és un sinònim de biocarburants (combustibles derivats de fonts biològiques ) . En el seu sentit més ampli abasta també la biomassa , el material biològic utilitzat com a biocombustible, així com la situació social, econòmica, científica i tècnica relacionades amb la utilització de fonts d’energia biològica.

img

INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE BIOMASSA

img
img

SUBMINISTRAMENT DE PELLET

Usant pèl·lets es contribueix a reduir considerablement l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i es fomenta la neteja de boscos.

img

Els pèl·lets són un combustible amb una elevada potència calorífica que procedeix principalment de les serradures que es generen a les indústries de transformació de la fusta.

També es fan servir els residus de podes netes per generar aquest combustible.

Pel que fa a la seva seguretat, cal destacar que, en cas de fugida, no hi ha cap risc per a la salut, ja que es tracta d'un combustible no tòxic.

Les calderes modernes i el manteniment correcte generen una major eficiència i una contribució important a la reducció de gasos d'efecte hivernacle.

2. PLAQUES SOLARS FOTO VOLTAIQUES

Les plaques solars fotovoltaiques, també conegudes com a panells solars fotovoltaics, són dispositius dissenyats per a captar la llum solar –formada per fotons- i transformar-la en energia elèctrica. Per a això, estan cobertes de cèl·lules fotovoltaiques de silici cristal·lí o arsenur de gal·li, dos materials resistents als embats del clima, l'ús i el pas del temps.

img